Muutoksen tekijät

Jumala ei etsi erehtymättömiä ja täydellisiä

Intohimoisesti työlleen omistautuvat ihmiset muuttavat maailmaa. Matkalla kohti päämäärää huomaamme joskus erehtyvämme ja matka ei aina tule olemaan helppo. Jumala ei kuitenkaan etsi erehtymättömiä tai täydellisiä ihmisiä, vaan niitä, jotka lähtevät liikkeelle ja antautuvat etsimään Hänen tahtoaan.

”Tämän kaiken teen evankeliumin vuoksi, että tulisin siitä itsekin osalliseksi.” (1Kor.9:23)

Seurakunta näyttää suuntaa

Seurakunnan tehtävä on edustaa Jumalaa ja toimia yhtenäisenä yhteisönä, joka Kristuksen johdolla levittää evankeliumin sanomaa. Seurakunta on ruumis ja Jeesus sen päänä ohjaa sitä eteenpäin. Seurakunnan tehtävä on näyttää suuntaa, ja olla esikuvana synnin alistamassa maailmassa. Jeesus näytti oman elämänsä kautta esimerkin vanhurskaasta ihmisestä.  Kuuliaisuutensa kautta Hän osoitti meille, kuinka voimme kirkastaa Jumalaa uskontekojemme kautta. Jeesus on täydellinen ja erehtymätön esimerkki.

Päämääränä muutos

”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli.” (Fil.2:5)

Jeesus tuli näyttämään, millainen rakastava Taivaallinen Isä meillä on. Hän oli tienraivaaja niille, jotka Hänen kauttaan ja Hänen jälkiä seuraten löytävät yhteyden Jumalaan. Uskon kautta voimme samaistua Jeesukseen. Hän on meidän vanhurskautemme ja Hän on myös kirkastanut meidät. Edelläkävijöillä on uskon henki. He näkevät päämäärän eivätkä anna minkään estää heitä saavuttamasta sitä. Muutoksen tekijöitä on aina arvosteltu ja tullaan aina arvostelemaan. Mutta lopulta kuitenkin kohdattu kritiikki ja vastustus menettää merkityksensä uskonkuuliaisuuden kautta saatujen voittojen rinnalla.

Uskomme päämäärä on sielujen pelastus. Vaelluksemme tulisi johtaa itsemme ja toisia ihmisiä Jumalan luo. Tehtävämme on julistaa evankeliumia koko maailmaan ja kaikille ihmisille. Emme elä vain tätä aikaa varten. Päämäärämme ja lopullinen voitto tulee kilpailtuamme kilpailumme uskollisesti loppuun saakka. Emme tavoittele ajallista katoavaa palkintoa, vaan iankaikkista palkintoa rakastavan Jumalan läsnäolossa.

”Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itsehillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman.” (1Kor.9:25)

Suurin muuttuja olen minä itse

Jeesus muutti kaiken! Jos otamme kutsumme vastaan, me tulemme muuttumaan, ja me myös muutamme asioita ja olosuhteita ympärillämme.  Jeesuksen esimerkki asettaa seuraajilleen haasteen ja koettelee motiivimme ja kristillistä moraalimme. Muutoksen tekijät eivät siis kilpaile tai tavoittele voittoa holtittomasti tai ilman sääntöjä.

”Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti.”  (2Tim. 2:5)

Muutoksen tekijät noudattavat kaikessa itsehillintää ja lähettäjänsä tahtoa, samalla matkalla itsekin muuttuen. Suurin muuttuja Jeesusta seuratessa olen minä itse! Lähempänä Jeesusta tulemme enemmän tietoisiksi oman voimamme riittämättömyydestä sekä välttämättömästä tarpeesta turvata kaikessa Herraan.

”En siis juokse umpimähkään enkä nyrkkeile kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, etten minä joka muille saarnaan, itse joutuisi hylätyksi.” (1Kor.9:26-27)

Ei vain sivusta seuraaja

Haasteet ja suuret mahdollisuudet ovat siis edessämme.  Kutsumme ja tehtävämme on olla muutoksen tekijä, ei vain sivusta seuraaja! Jumala on uskollinen, Hän on valmistanut meidät hyviä töitä varten.

”Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä.” (Ef. 2:10)

Ole siis rohkealla mielellä. Vuosi 2018 on edessämme täynnä asioita, jotka Jumala on meille varannut! Lähdetään rohkeasti liikkeelle kaikessa luottaen, että uskon ja kärsivällisyyden kautta saamme nähdä Jumalan lupausten toteutuvan elämässämme!

 

Sami Hartikainen

Pastori, Elävät Kivet -seurakunta

Vastaa