”Seuratkaa minua!”

Hyvä paimen tuntee lampaansa

”Seuratkaa minua!”. Nämä Jeesuksen sanat on suunnattu opetuslapsille. Herra ohjaa ja valmistaa meitä tarkoitustaan varten. Hän on hyvä paimen, joka tuntee lampaansa, ja he kuulevat Paimenen äänen ja seuraavat häntä.

Raamatussa Jeesuksen seuraajia kuvataankin usein lampaina tai kuuliaisina palvelijoina. Kuitenkin kuuliaisuuttakin tai suurta laumaa enemmän Jeesus etsii ystäviä!

Jeesus haluaa ystävyyttä, ei vain palvelijoita

Herra etsii ihmisiä, joille Hän voi ilmoittaa suunnitelmansa. Palvelijan ja ystävän ero on siinä, mitä he tietävät Paimenestaan ja Hänen tahdostaan.

Jeesus sanoo seuraajilleen: ”En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuulut Isältäni” (Joh. 15:15).

Ystävien kesken ei ole salaisuuksia eikä epäilystä, vaan täysin avoin rakkaudellinen luottamus. Todellinen ystävyys ei etsi omaansa, vaan se on läpinäkyvän rehellistä ja tuottaa myös hyvää hedelmää.

Jeesus valitsi meidät ja etsii läheistä yhteyttä, sekä itsensä, että meidän tähtemme.

Tietämättömyys johtaa helposti epäonnistumiseen

Tietämättömyys elämämme suurten valintojen keskellä tai koettelemusten kohdatessa voi olla haastavaa. Uskonelämässäkin tietämättömyys johtaa helposti epäonnistumiseen. Jumalan opetuksen ja Hänen sanojensa unohtaminen tai niiden puuttuminen elämästämme johtaa vaikeuksiin.

Kuitenkin Herra puhuu ja etsii koko ajan ihmisiä, jotka voivat kuulla Hänen äänensä. Herra ei tee mitään salassa ystäviltään, vaan ilmoittaa aina aikeensa ja suunnitelmansa niille, joilla on kuulevat korvat. Herra sanoi: ”Salaisinko minä mitään Abrahamilta, mitä tulen tekemään? (1. Moos.18:17).

Suomi tarvitsee Jumalan ystäviä

100 vuotta täyttävä Suomi tarvitsee ehkä enemmän kuin koskaan Jumalan ystäviä, jotka tietävät ja tekevät Jumalan tahdon. Suomessa on ollut, ja tulee nousemaan Jumalan armeija, joka tuntee Herransa ja tietää tehtävänsä!

Herra puhuu kansalleen uudelleen ja uudelleen vahvistaakseen ikuisen kuninkaallisen asemamme Jeesuksessa Kristuksessa.  Herran ilmestyessä kuningas Salomolle toisen kerran, Hän vahvisti antamansa kutsun ja aseman. ”Minä vahvistan sinun kuninkaallisen valtaistuimesi Israelissa ainiaaksi” (1.Kun. 9:5).

Kutsusi on voimassa, meillä on asema ja tehtävä, joten lähdetään liikkeelle! Odotathan kuulevasi Jumalalta voidaksesi tehdä kutsumuksesi ja tuottaaksesi kunniaa Jumalalle?

Antaudu ehyellä sydämellä

Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ovat ehyellä sydämellä antautuneet hänelle. Sellaisia kuin Apostoli Johannes, hänelle tuli Jumalan näky Patmos saarella, jossa hän kuuli Herran puhuttelevan häntä.  Ääni, jonka olin aiemmin kuullut puhuvan minulle kuin pasuuna, sanoi: ”Nouse tänne, niin minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva” (Ilm.4:1).

Apostoli kuuli uudelleen Herran puhuvan selkeitä sanoja siitä mitä tulee tapahtumaan. Nämä eivät olleet vain Jumalan toiveita, vaan sitä mitä varmasti tulee tapahtumaan. Jumalalla on valmis suunnitelma ja sen Hän haluaa paljastaa ystävilleen.

Ole mukana!

Oletko sinä mukana siinä mitä Jumala on tekemässä Suomessa 2017? Herra tekee uutta ja se tulee varmuudella tapahtumaan.

Muutos alkaa, kun me lähestymme Jumalaa, Hän lähestyy meitä!  Herran läsnäolo vahvistaa asemamme, kutsumme ja ilmoittaa myös mitä meidän tulee tehdä.

 

Sami Hartikainen

Pastori, Elävät Kivet -seurakunta

Vastaa